Actimel : 100% terugbetaald [25/9]

De aankoop van 1 pack Aardbei ( 8x100gr.) , Aardbei-Banaan (8x100gr.) of Multifruit (8x100gr.) krijg je 100% terugbetaald als je de instructies volgt die op de bon staan.

Gevonden in Carrefour, geldig tot 25 september:

Koop 1 pack Actimei 8 x 1009 Aardbei, Aardbei-Banaan of Muitifruit naar keuze vóór 25/09/2011. Schrijf in HOOFDLETTERS op een blad papier uw naam, voornaam. MN, adres, NL/FR, uw E-rnail adres en uw bankrekeningnummer. Het originele kassaticket (waarop u de datum en het bedrag van uw aankoop hebt omcirkeld) met uw persoonsgegevens en eventueel deze bon verzenden in een voldoende gefrankeerde omslag naar: “Actimel 100% Remboursé/Terugbetaald” c/o HIGHCO BP. RB. 04659 – 1414 WATERLOO voor 15/10/2011 (poststempel geldt als bewijs).

Aanbod uitsluitend geldig in België en GHL bij aankoop van één pack Actimel 8x100g Aardbei Aardbei-Banaan of Multifruit. Niet cumuleerbaar. noch verenigbaar met andere acties. De terugbetaling voor één enkel product (en 0.71 Euro frankeerkosten) wordt binnen de 6 weken na ontvangst van uw teruggestort op uw rekening. Het reglement is verkrijgbaar mits aanvraag op: “Fièglement Actimel 100% Rembourséfferugbetaald“. NV Danone SA – Jules Cockxstraaî, 6 b.1 — 1160 Brussel/Bruxelles Belgium.