Oasis : 100% terugbetaald [1/6]

Gevonden in Carrefour, een 100% terugbetaald actie voor 1 fles Oasis Superfruit van 2 liter, voor aankopen gedaan tussen 6/2 en 1/6 (2012).


Bijhorende tekst (ingescand / voorwaarden):

Hoe wordt u terugbetaald ?
Om van dit aanbod te genieten dient u.
1) Een fles Oasis Superfruit 2L te kopen tussen 06/02/2012 en 01/06/2012.
2) Uw aanvraag en volledige persoonlijke gegevens leesbaar op een blanco blad te schrijven (naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, taal. postcode, tel.nr.. IBAN nr. of BIC.
3) Het origineel etiket in te sluiten (met barcode) van het product waarvoor het aanbod geldt, samen met het origineel van het kassaticket waarop de datum en het bedrag dat overeenstemt met de aankoop omcirkeld zijn.
4) Dit alles onder voldoende gefrankeerde enveloppe voor 15/06/2012 inbegrepen (poststempel geldt als bewijs) op te sturen naar het volgend adres:
HighCo DATA. BP|PB 04886
1414 Waterloo.

Aanbod geldig van 06/02/2012 tot 01/06/2012 enkel in België en het GHL. voor de aankoop van een product uit het Oasis Superfruit 2L gamma. Enkel geldig voor aankopen gedaan in België en GHL en voor verbruikers die beschikken over een Belgisch of Luxemburgs rekeningnummer. Aanbod enkel voorbehouden aan meerderjarige fysieke personen, woonachtig in België en GHL. Aanbod strikt beperkt tot één aanvraag tot terugbetaling per gezin (zelfde naam en postadres). Eén enkel product uit het gamma wordt terugbetaald per gezin. Aanbod niet cumuleerbaar. Terugbetaling van een maximum bedrag van 3€ aan meerderjarige fysieke personen verblijvend in België en GHL via bankoverschrijving. binnen de 6 weken, te rekenen vanaf de ontvangst van uw aanvraag. Onvolledige, onleesbare, frauduleuze of laattijdige aanvragen komen niet in aanmerking. De verzendingskosten van uw aanvraag zullen niet terugbetaald worden.
De persoonlijke gegevens worden verzameld bij het einde van de promotionele actie. In geval van weigering, gelieve dit schriftelijk te melden. In overeenstemming met de wet op het privéleven hebt u het recht de gegevens die op u betrekking hebben terug te trekken, in te kijken en te veranderen door naar bovenstaand adres te schrijven.